ul. Pasieka 36A (róg Słowiańskiej), Poznań

Gabinet Stomatologiczny

LaserPlus Stomatologia
ul. Pasieka 36A (róg Słowiańskiej)
tel: 61 826 99 26 725 555 661

Jak często powinny odbywać się wizyty kontrolne?

Wizyty kontrolne odbywają się średnio raz na 4 tygodnie. Dopuszcza się nieco dłuższe przerwy, ale niekiedy wydłuża to czas leczenia. W czasie wizyty kontrolnej następuje aktywacja elementów aparatu, wymiana łuków ortodontycznych i innych części aparatu a także kontrola higieny jamy ustnej. Omówiony zostaje również przebieg i postępy dotychczasowego leczenia.